Sportens regler

Fekting
Fekting er en moderne sport, som utvikler din konsentrasjonsevne, din balanse,
dine strategiske evner, og samtidig gir det god mosjon. Moderne sportsfekting kan utøves på tre våpen,florett, kårde og sabel.

I moderne sportsfekting er det tre grener, kårde, florett og sabel. Alle tre er basert på detilsvarende historiske våpnene. Kården er det originale duellvåpenet. Florett ble brukt som etlettere treningsvåpen. Sabel var et samlebegrep for alt fra prydsabel til dragonenes huggvåpen. Det fektes internasjonalt på alle tre våpen, men kården er den dominerende både når det gjelder
antall aktive og antall deltager land i de olympiske leker. I Norge fektes det hovedsakelig kårde, og
det arrangeres kun Norgesmesterskap i denne grenen. Sporten har fektere i alle aldre, de yngste i
9 års alderen, og den eldste på 73 år. Så fekting er for begge kjønn i alle aldre!

Hva koster utstyret?
Komplett nytt fekteutstyr koster mellom kr 2.000 og kr 4.000. Det må bestilles fra England, Tyskland eller Frankrike, og kan normalt leveres i løpet av et par uker. Det er også en del brukt utstyr i omløp, og da blir den totale prisen mye lavere.Den viktigste, og kanskje den morsomste delen med fektingen er konkurransene. Disse arrangeres i Norge med jevne mellomrom, i Norden og Internasjonalt. Som nybegynner er kanskje konkurransen innenfor Norges grenser nok å bryne seg på, men etter hvert kan man utvide sin
horisont. Og konkurranser finnes det forfektere i alle aldre!

Kårde
Kårdens trekantete klinge er som florettens ca. 90 cm lang. Med sin samlete vekt på ca 750 gram er kården det tyngste av de tre våpnene. På samme måte som floretten har kården en liten fjærkontakt montert i spissen. Mekanisk er de to våpnene svært like. På kårde må man støte med en kraft på 750 gram. Klingens trekantete form skal ha sin bakgrunn i kårdens røtter som duellvåpen. Klingen har en «blodrille», som opprinnelig ble brukt til å transportere blodet vekk fra motstanderen. I dag har den en litt fredeligere funksjon, den brukes til å feste ledningen
som går fra spissen til kård en parérplate (skålen). Parérplaten til kården er mye større en på florett, på grunn av at hånden også er gyldig treff flate på kårde. Poeng oppnås ved å treffe motstanderen med spissen, på kårde med en kraft på minst 750 gram. På kårde er hele kroppen gyldig treff flate. Det blir altså poeng enten man treffer på tåen, på underarmen eller midt i hjertet

Regler og historie
Kården er, som allerede sagt, det våpen som kommer nærmest de opprinnelige duellvåpen, både av utseende og måten det fektes på. Det finnes ingen angrepsrett, det gjelder bare å treffe først. Det er også mulig å treffe samtidig, og da vil begge fekterne få poeng ( i motsetning til på florett og sabel. På kårde vil man legge minst like mye vekt på å unngå å bli truffet av motstanderen som å treffe selv, og dette medfører at tempoet på kårde generelt er
litt langsommere enn på de to andre våpnene

Bane
Kampen skal foregå på pisten (Pist=bane på fransk). Pisten er 14m lang og 1,5-2 meter bred.

Meldeapparat: Registrerer når fekterne treffer hverandre. Pisten består av midtlinje, en gard linje, varsellinje, baklinje, sidelinje og sikkerhetssone. Fekterne vet at det er to meter til baklinjen når de passerer varsellinjen. Rygger en fekter bak baklinjen blir kampen stoppet, og motstanderen vinner et poeng. Hvis en fekter går over sidelinjen, blir kampen stoppet, og motstanderen vinneren meter (går fram en meter). Sikkerhetssone:

Av hensyn til fekternes sikkerhet skal det være minst to meter fri bane etter baklinjen.

Kamp
I konkurransens innledende runder fektes det 5 støts kamper (først til fem) eller tre minutter effektiv tid. Ved uavgjort fektes det ytterligere et minutt «sudden death». I cuprundene og finalene fektes det 15 støts kamper over 3×3 minutter, med et minutts pause mellom hver omgang. Kampene ledes av en dommer, som ved siden av å avgjøre hvem som skal ha poeng, og holde tellingen på poengene, også skal påse at fekterne følger reglementet. Felles for alle tre våpen er at det er dommerens oppgave å sørge for at fekterne overholder FIE’s (Federation Internationale d’Escrime det internasjonale fekteforbundet) regler, blant annet de klassiske fair play regler. Blant disse reglene kan vi nevne: Hilse på dommer og motstander både før og etter kamp. Alle voldsomme, hevngjerrige og ukontrollerte aksjoner er forbudt.